საჰაერო გადაზიდვა

 სატრანსპორტო კომპანია უნილოგი გთავაზობთ ტვირთების საჰაერო გადაზიდვა ტრანსპორტირებას, საბაჟო-საბროკერო მომსახურებას და დაბალ ტარიფებს.