საზღვაო გადაზიდვა

     სატრანსპორტო კომპანია უნილოგი შედგება  დიდი  გამოცდილი გუნდისა და პარტნიორი ლოგისტებისგან, რომელბსაც გვაქ დიდი გამოცდილება ტვირთების საზღვაო ტრანსპორტირებაში.

     ჩვენი სატრანსპორტო კომპანია საზღვაო გადაზიდვებში ტვირთს ექსპედირებას უწევს როგორც პორტიდან პორტამდე, ასევე კარიდან კარამდე გადაზიდვაში,

    20-იანი და 40-იანი კონტეინერები, რეფჟერატორული ე.წ. რეფკონტეინრები, ღია კონტეინერებისა და ცისტერნა კონტეინერების სტრანსპორტირება გადაზიდვები მსოფლიოს ნებისმიერი მიმართულებით.

  •      კონტეინერის როგორც მთლიანი (FCL) ასევე ნაწილობრივი გრუპაჟული (LCL) დატვირთვით ტრანსპორტირება.

  •      არაგაბარიტული და ნაყარი ტვირთის გადაზიდვა გემების დაფრახტვა.

  •      სატვირთო მანქანების ბორნით გადაყვანა შავი ზღვის და კასპიის ზღვის წყლებში.

  •      მულტიმოდალური საზღვაო გადაზიდვები.

  •      სატერმინალო, საბაჟო და საბროკერო მომსახურება.